+421 948 065 776 info@twisk.sk

Ako investovať do investičnej platiny

Úvodná stránka Ako investovať do platiny

Prečo investovať do platiny?

Platina má oveľa kratšiu históriu vo finančnom sektore ako zlato alebo striebro, ktoré poznali už dávne civilizácie. Platina je pomerne vzácna aj medzi drahými kovmi. Ročná produkcia platiny je iba približne 5 miliónov trójskych uncí (150 ton) ročne.
Oproti tomu zlaté bane vyťažia približne 82 miliónov uncí (2550 ton) ročne a produkcia striebra je približne 547 miliónov uncí (17000 ton). Ako taká inklinuje k obchodu za vyššie ceny. Platina je obchodovaná na New York Mercantile Exchange (NYMEX)
a tiež na London Platinum and Palladium Market. Ak chcete predávať platinu na väčšine komoditných trhov, musia byť ingoty platiny skontrolované a označené puncom podobne, ako tomu je u zlata a striebra.

Platina ako drahý kov a surovina

Okrem toho, že sa platina považuje za drahý kov, nachádza svoje využitie aj v priemysle, najmä automobilovom. Dôležité je mať
na pamäti, že ten je silne závislý na ekonomických cykloch. Pretože je platina prevažne využívaná v automobilovom priemysle, počas ekonomického útlmu možno očakávať pokles jej ceny a naopak, s rastom ekonomiky jej posilnenie. Vďaka tomu sa platina javí ako veľmi predvídateľný drahý kov. Nie je totiž natoľko závislá na úrokových sadzbách FEDu, cene dolára či politických krízach.

Ak väčšina dopytu po platine pochádza z automobilového priemyslu, nemožno nič namietať proti pravidlu, že počas ekonomického útlmu možno očakávať skôr pokles ceny. Nájdu sa ale ekonómovia, ktorí tvrdia, že teraz je na investíciu do platiny ten správny čas, pretože jej cena má potenciál k rastu. To je dané predovšetkým jej svetovými zásobami, ktoré zaostávajú ďaleko za zlatom a striebrom. Naviac sa platina ťaží okrem Ruska vo veľkej miere v Afrike, ktorej regióny nie sú príliš stabilné, takže ani ťažba
alebo produkcia z afrických baní nezabezpečuje garantovanú ťažbu.

Prečo by mala cena platiny rásť, keď dopyt závisí na automobilovom priemysle, ktorého úspešnosť je závislá
od ekonomického cyklu?

Platina je z jednej časti priemyselným kovom a z druhej je kovom investičným. Keď nastane ekonomický rozmach, tak porastie dopyt po platine zo strany výrobcov automobilov. Keď bude kríza a ľudia prestanú veriť papierovým peniazom, tak budú vo veľkom nakupovať reálne aktíva, a to najmä drahé kovy - zlato, striebro a platinu.

Rýchly kontakt

Školenie Ako INVESTOVAŤ DO PLATINY zdarma

Uvažujete o svojich investíciách a zvažujete investíciu 
do zlata
, striebra alebo platiny? Než sa rozhodnete a než sa zídete s akýmkoľvek obchodníkom, získajte komplexné informácie o tom, čo investícia do drahých kovov obnáša. Od akej čiastky a akou formou je investícia do platiny vhodná. Ako by mala investičná platina vyzerať a na čo si dať pri jej nákupe pozor. Ponúkame školenie vo vašich regiónoch. Školenie nemá predajný charakter - tovar sa tu neobjednáva ani nepredáva. Prihlásiť sa môžete pomocou formulára.

Zistiť viac

PREČO INVESTOVAŤ DO PLATINY

Investícia do platiny je skvelou príležitosťou pre drobných investorov. Platina síce nie je oslobodená od DPH ako zlato, ale jej cena sa teraz nachádza na svojom minime. Nárast ceny v čase je teda logickým a prirodzeným vývojom. Vďaka tomu sa vám investície vložené do platiny môžu niekoľkonásobne vrátiť späť. Platina patrí k najvzácnejším kovom - je vzácnejšia ako zlato a je nesmierne pevná a odolná. Investícia do platiny sa oplatí a nemala by vo vašom portfóliu chýbať.

Zistiť viac